Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Съпредседатели
1. министър на икономиката
2. министър на отбраната
Секретар
3. съветник към политическия кабинет на министър-председателя
Членове
4. заместник-министър на отбраната
5. заместник-министър на икономиката
6. заместник-министър на вътрешните работи
7. заместник-министър на външните работи
8. заместник-министър на финансите
9. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
10. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
11. заместник-министър на здравеопазването
12. заместник-министър на земеделието, храните и горите
13. заместник -министър на енергетиката
14. генерал-лейтенант Димитър Илиев заместник-началник на отбраната
15. Станимир Пеев председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
16. Ангело Прокопиев заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
17. заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
     
Резервни членове:
1. заместник -министър на отбраната
2. заместник-министър на икономиката
3. заместник-министър на вътрешните работи
4. заместник-министър на външните работи
5. заместник-министър на финансите
6. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
7. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
8. заместник-министър на здравеопазването
9. заместник-министър на земеделието, храните и горите
10. заместник-министър на енергетиката
11. генерал-лейтенант Цанко Стойков заместник-началник на отбраната
12. Асен Асенов заместник-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
13. заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване”
14. Николай Ненков заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

 

СЕКРЕТАРИАТ

Служител Длъжност Телефон Електронна поща
1. секретар 940 28 42
2. д-р Елена Бакова държавен експерт 940 28 42 e.bakova@government.bg
3. Димитър Иванов главен специалист 940 28 13 dp.ivanov@government.bg
4. Бенко Ламбев главен специалист 940 20 66 b.lambev@government.bg

 

Заповед № Р - 146 от 21 Октомври 2020 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 109 от 04 Август 2020 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 151 от 18 Ноември 2019 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед Р-126 от 07.10.2019 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 166 от 14 октомври 2018 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 159 от 15 октомври 2018 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 101 от 11 юни 2018 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 219 от 05 декември 2017 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 123 от 22 ноември 2017 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 127 от 05 юли 2017 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 

Заповед № Р - 131 от 11 юли 2017 г. относно състав на членовете на Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

 
 

 

 


© 2020
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan