Марс армор

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-28-5 / 23.03.2015
 • Валиден от
  23.03.2015
 • Валиден до
  23.03.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Марс армор" ООД
ЕИК:
130864852
Лице с представителна власт:
Пламен Колев Ташков, Гергана Димитрова Ташкова, заедно и поотделно; Николай Пламенов Ташков - прокурист
Седалище:
2230 гр. Костинброд, ж.к. "Индустриална зона", местност "Полето", №2
Адрес на управление:
2230 гр. Костинброд, ж.к. "Индустриална зона", местност "Полето", №2, тел. 02 4399088, факс: 02 4390611, email: mars@marsarmor.com; www.marsarmor.com