Милтех

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-36-5 изм. №1 / 24.05.2018
 • Валиден от
  24.05.2018
 • Валиден до
  22.03.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Милтех" ЕООД
ЕИК:
121741808
Лице с представителна власт:
Илия Найденов Марчев
Седалище:
1345 гр. София, район "Илинден", кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш", № 7
Адрес на управление:
1345 гр. София, район "Илинден", кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш", № 1, тел. 02 821 13 86, факс: 02 821 12 29, email: miltech@miltech-bg.com, email: marchev@miltech-bg.com
Адрес за кореспонденция:
1309, гр. София, ул. „Зографски манастир“, № 15, ет. 8