Алтатом

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-44-5 / 29.04.2015
 • Валиден от
  29.04.2015
 • Валиден до
  29.04.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алтатом" ООД
ЕИК:
131364049
Лице с представителна власт:
Васил Иванов Дамянов, Стоян Иванов Дамянов. Заедно и поотделно
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, ет. 1, ап. 6
Адрес на управление:
1407, гр. София, п.к. 40/41, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, ет. 1, ап. 6; тел. 02 962 17 20; факс 02 962 17 10; e-mail: info@altatom.com