АССА - Инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-34-5 / 29.04.2015
 • Валиден от
  29.04.2015
 • Валиден до
  29.04.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АССА - Инженеринг" ЕООД
ЕИК:
131452240
Лице с представителна власт:
Атанас Атанасов Йончев
Седалище:
1231 гр. София, район "Илинден, ж.к. "Връбница 2", бл. 632, ет. 2, ап 3
Адрес на управление:
1231 гр. София, район "Илинден, ж.к. "Връбница 2", бл. 632, ет. 2, ап 3; тел. 02 934 34 64; факс 02 9343464; e-mail: assa_eng@yahoo.com