Безконтактни мултиплексорни вериги

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-25-5 / 29.04.2015
 • Валиден от
  29.04.2015
 • Валиден до
  29.04.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД
ЕИК:
000641974
Лице с представителна власт:
Филип Андреев Василев
Седалище:
1202 гр. София, район "Сердика", бул . "Мария Луиза", № 101
Адрес на управление:
1202, гр. София, район "Сердика", бул . "Мария Луиза", 101; тел. 02 981 30 75; 0888558569 факс 02 831 31 85; e-mail: BMV_MM@online.bg; www.bmv.online.bg