Завод за пружини

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-45-5 / 29.04.2015
 • Валиден от
  29.04.2015
 • Валиден до
  29.04.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Завод за пружини" АД
ЕИК:
123132147
Лице с представителна власт:
Александър Димитров Минчев, а при негово отсъствие Иван Русенов Видев
Седалище:
6140 гр. Крън, област Стара Загора, ул. "Работническа" №2
Адрес на управление:
6140 гр. Крън, област Стара Загора, ул. "Работническа" №2; тел. 0431 62101; факс 0431 62 349; e-mail: info@springsbg.com; www.springsbg.com