Ломини

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-49-5 / 29.04.2015
 • Валиден от
  29.04.2015
 • Валиден до
  29.04.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ломини" ООД
ЕИК:
040211279
Лице с представителна власт:
Христо Стоянов Стоянов
Седалище:
1510 гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Васил Кънчев" , №26, вх. Г, ап. 4, офис 20
Адрес на управление:
1517 гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Васил Кънчев" , №26, вх. Г, ап. 4, офис 20, тел. 02 988 35 37, факс : 02 986 62 24; email: lomini@lomini.com