Армико

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-62-5, изм. № 1 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Армико" ЕООД
ЕИК:
130415957
Лице с представителна власт:
Ивайло Емилов Пашов
Седалище:
1463, гр. София, район "Триадица", ул. "Витоша", № 52, ет. 5, ап.14
Адрес на управление:
1463, гр. София, район "Триадица", ул. "Витоша", № 52, ет. 5, ап.14
Адрес за кореспонденция:
1750 гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 3А, офис 5 (партер); тел. 02 981 2250; факс 981 19 59; 0878 221 009, 0888221 009; e-mail: armico@abv.bg