Бимекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-60-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Бимекс" ЕООД
ЕИК:
121223566
Лице с представителна власт:
Валентин Димитров Бабански
Седалище:
1407 гр. София, бул. "Витоша", № 186, бл.24, вх.А, ет.5, ап.11
Адрес на управление:
1407 гр. София, бул. "Витоша", № 186, бл.24, вх.А, ет.5, ап.11, тел. 02 8661698, fax: 02 8661695, email: bimex@online.bg