Дефенс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-75-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Дефенс" ЕООД
ЕИК:
130970460
Лице с представителна власт:
Красимир Василев Станков
Седалище:
1111 гр. София, ж.к. "Гео Милев", ул. "Хемус", № 62, вх. Б, ет.5, ап.7
Адрес на управление:
1111 гр. София, ж.к. "Гео Милев", ул. "Хемус", № 62, вх. Б, ет.5, ап.7; тел/факс. 02 981 5202, 0887 624010; e-mail: k.stankov@defence.bg