Дунарит

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-56-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Дунарит" АД
ЕИК:
129006931
Лице с представителна власт:
Петър Великов Петров
Седалище:
7000 гр. Русе, п.кутия 12
Адрес на управление:
7000 гр. Русе, п.кутия 12; тел. 082 811 520; факс 082 811 530; e-mail: office@dunarit.com; www.dunarit.com