Заримекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-71-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Заримекс" ООД
ЕИК:
121535135
Лице с представителна власт:
Явор Иванов Йотов
Седалище:
1756 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев ", № 7
Адрес на управление:
1756 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев ", № 7; тел/факс: 02 876 44 28; 0888 48 48 48; email: office@zarimex.eu ; www.zarimex.bg
Адрес за кореспонденция:
п.к. 1700, гр. София, район „Студентски“, бул. „Осми декември“, № 1