Инком - 94

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-64-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Инком - 94" ЕООД
ЕИК:
831152925
Лице с представителна власт:
Ангел Георгиев Йотов
Седалище:
1614 гр. София, район "Овча купел", кв. "Горна баня", ул. "758-ма", № 9
Адрес на управление:
1303, гр. София, бул. "Александър Стамболийски"№84, Бизнес сграда "Urban Model", ет.9; тел./факс 024217636; 0888 80 41 84; e-mail: incom94@mail.bg