Палмекс 33

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-48-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Палмекс 33" ЕООД
ЕИК:
202068016
Лице с представителна власт:
Емилия Георгиева Механджийска
Седалище:
1592 София, жк. "Дружба", бл. 162, вх. Д, ет. 6, ап. 71
Адрес на управление:
1113 София, ул. "Елемаг"№ 26, офис №3; тел. 0888957515, email: palmeks_22@abv.bg