Трейд Енерджи

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-76-5 / 03.06.2015
 • Валиден от
  03.06.2015
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Трейд Енерджи" ЕООД
ЕИК:
175169296
Лице с представителна власт:
Борислав Константинов Русинов
Седалище:
1415 София, ул. "Маестро Г.Атанасов" №43
Адрес на управление:
1415 София, ул. "Маестро Г.Атанасов" №43, тел/факс: 02 967 27 53, e-mail: trade_energy@abv.bg