Авиотех Консулт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-90-5 / 08.07.2015
 • Валиден от
  08.07.2015
 • Валиден до
  08.07.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Авиотех Консулт" ЕООД
ЕИК:
131562878
Лице с представителна власт:
Йордан Тодоров Георгиев
Седалище:
1712 София, ж.к. " Младост" 3, бл. 375, вх.2, ет.2, ап.8
Адрес на управление:
1680 София, ул. "Родопски извор" № 30, вх. Б, ет.6, ап.32; тел./факс: 028599395; aviotechconsult@abv.bg