Булармас

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-46-5 / 08.07.2015
 • Валиден от
  08.07.2015
 • Валиден до
  08.07.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Булармас" ЕООД
ЕИК:
203464812
Лице с представителна власт:
Димитринка Цветанова Иванова
Седалище:
1415 София, ж.к. "Драгалевци", ул. "Акад. Петър Динеков" №7
Адрес на управление:
1415 София, ж.к. "Драгалевци", ул. "Акад. Петър Динеков" №7, тел. 02 470 9917, факс: 02 470 9908, e-mail: bularmas@ivnv.bg