Политехника

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-72-5 / 08.07.2015
 • Валиден от
  08.07.2015
 • Валиден до
  08.07.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Политехника" ООД
ЕИК:
107500112
Лице с представителна власт:
Иван Колев Чернокожев
Седалище:
5350 гр. Трявна, ул. "Иванка Горова", № 43
Адрес на управление:
5350 гр. Трявна, ул. "Иванка Горова", № 43; тел. 06776 23 05; факс 06776 23 65; моб. 0888 214 779; e-mail: polytech@mbox.digsys.bg