Евро техно експорт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-115-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Евро техно експорт" ЕООД
ЕИК:
130960092
Лице с представителна власт:
Валентин Миколайович Нечкалюк
Седалище:
гр. София
Адрес на управление:
1000, гр. София, община Оборище, ул. „Сердика“, № 6, ет. 4, ап. 9, тел. 02 471 37 43, 0878310334, факс: 02 471 34 07, email: ete_19@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1000 гр. София, ж.к. община "Оборище", ул. "Сердика", № 6, ет. 4, ап. 9, тел. 02 471 37 43, 0878310334, тел./факс: 02 471 3743, email: ete_19@abv.bg