Ексим Енерджи Трейдинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-89-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ексим Енерджи Трейдинг" ООД
ЕИК:
201052429
Лице с представителна власт:
Калина Станчева Камбанова и Николай Христов Стамболов, заедно
Седалище:
1407 гр. София, р-н Лозенец, ул. "Златен Рог" № 16Б, ет. 1, офис 10;
Адрес на управление:
1407 гр. София, р-н Лозенец, ул. "Златен Рог" № 16Б, ет. 1, офис 10; тел. 0882655087, 0882634427; e-mail: eximtrade@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1505 София, ул. "Оборище" №113, ет. 3, ап. 11; тел. 0882655087, 0882634427; e-mail: eximtrade@abv.bg