Металхим БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-93-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Металхим БГ" ООД
ЕИК:
131007830
Лице с представителна власт:
Георги Стефанов Улев
Седалище:
1330 гр. София, ж.к. "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" №31А
Адрес на управление:
1330 гр. София, ж.к. "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" №31А, тел. 02 4426678, e-mail: office@metalhim.com