Радена-С

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-108-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Радена-С" ЕООД
ЕИК:
175314343
Лице с представителна власт:
Георги Стоянов Драганов
Седалище:
1700, гр. София, район "Лозенец", ул. "Йордан Радичков", № 6
Адрес на управление:
1700, гр. София, район "Лозенец", ул. "Йордан Радичков", № 6, тел/факс: 02 862 4422, e-mail: radena-s@mbox.contact.bg