С.А.П.Л.

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-106-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"С.А.П.Л." ООД
ЕИК:
203511774
Лице с представителна власт:
Кирил Бориславов Терзийски
Седалище:
1407 гр. София, р-н Лозенец, бул. "Джеймс Баучер", №33, вх. В, ет.1, ап.1
Адрес на управление:
1407 София, р-н Лозенец, бул. "Джеймс Баучер", №33, вх. В, ет.1, ап.1, тел. 0878757257, email: kiril@tevainvest.com