САФ инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-113-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"САФ инженеринг" ЕООД
ЕИК:
202675991
Лице с представителна власт:
Тони Михайлов Киревски
Седалище:
1700 гр.София, ул. "21-ви век" №11, вх.В ет.1
Адрес на управление:
1700 гр.София, ул. "21-ви век" №11, вх.В ет.1 , тел. 0888923661, e-mail: tmk@saf-eng.com
Адрес за кореспонденция:
1113 София, ул. "Николай Хайтов" №2, вх.Д, ет.1