ТБС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-105-5 / 16.09.2015
 • Валиден от
  16.09.2015
 • Валиден до
  16.09.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТБС" ЕООД
ЕИК:
175058431
Лице с представителна власт:
Стефан Кирилов Гълъбов
Седалище:
1164 София, кв. "Лозенец", ул. "Кричим", №65, офис №1
Адрес на управление:
1164 София, кв. "Лозенец", ул. "Кричим", №65, офис №1; тел. 02 818 99 10, факс 02 8189918; email: office@tbs.bg, www.tbs.bg
Адрес за кореспонденция:
1612, гр. София, ул. „Найден Геров“, № 6, ет. 5, ап. 9