Акуис

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-128-5 / 28.10.2015
 • Валиден от
  28.10.2015
 • Валиден до
  28.10.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Акуис" ЕООД
ЕИК:
200321969
Лице с представителна власт:
Георги Иванов Камилов
Седалище:
1700 гр. София, ул. " Проф. Александър Фол", № 2, вх. Г, ап.14
Адрес на управление:
1700 гр. София, ул. " Проф. Александър Фол", № 2, вх. Г, ап.14; тел/fax. 02 8846845, 0888 223842 ; e-mail: corporate@aquis.bg
Адрес за кореспонденция:
1766, гр. София, ул. „Панорама София“, № 5, ет. 2, офис 1