Булкомерс КС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-126-5 / 28.10.2015
 • Валиден от
  28.10.2015
 • Валиден до
  28.10.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Булкомерс КС" ООД
ЕИК:
201631515
Лице с представителна власт:
Калоян Здравчов Станиславов
Седалище:
1407 София, р-н "Лозенец", ул. "Рилски езера" №26, ет.2, ап.4
Адрес на управление:
1407 София, р-н "Лозенец", ул. "Рилски езера" №26, ет.2, ап.4, тел. 0882028688, e-mail: bulcomersks@gmail.com
Адрес за кореспонденция:
1407 София, ул."Асен Йорданов" №58 Б, ет.1, офис 1;тел. 0882028688, e-mail: bulcomersks@gmail.com