Вертекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-375-5 / 28.10.2015
 • Валиден от
  28.10.2015
 • Валиден до
  28.10.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Вертекс" ЕООД
ЕИК:
123666489
Лице с представителна власт:
Ганчо Милчев Ганев
Седалище:
6100 гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов", № 5
Адрес на управление:
6100, гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов", № 5, тел/факс. 0431 62188, e-mail: vertex@gbg.bg