Глобалконсулта

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-107-5 / 28.10.2015
 • Валиден от
  28.10.2015
 • Валиден до
  28.10.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Глобалконсулта" ЕООД
ЕИК:
175343804
Лице с представителна власт:
Мария Петкова Иванова
Седалище:
1172, гр. София, ж. к. "Дианабад", бл. 19, вх. А, ап. 1
Адрес на управление:
1172, гр. София, ж. к. "Дианабад", бл. 19, вх. А, ап. 1; тел. 02 444 1016 факс 02 862 1016; e-mail: mpibitan@gmail.com