Найтхог - България

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-114-5 / 28.10.2015
 • Валиден от
  28.10.2015
 • Валиден до
  28.10.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Найтхог - България" АД
ЕИК:
202682893
Лице с представителна власт:
Стоян Радков Новаков
Седалище:
1680 гр. София, ул. "Лъвски рид" № 6, бл. 4, вход 1, ет. 7, ап. 34;
Адрес на управление:
1680 гр. София, ул. "Лъвски рид" № 6, бл. 4, вход 1, ет. 7, ап. 34; тел. 02 884 3620, факс 02 884 3622; e-mail: info@nitehog.bg
Адрес за кореспонденция:
1756 София, ж.к. "Дървеница", бл.19, вх.3, офис 1, тел. 02 884 3620, факс 02 884 3622; e-mail: info@nitehog.bg