Адванст Консултинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-152-5 / 02.12.2015 Изм.№1 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Адванст Консултинг" ЕООД
ЕИК:
203596618
Лице с представителна власт:
Иван Петров Игнатов
Седалище:
1715 София, ж.к. "Младост 4", бл. 440 А, партер
Адрес на управление:
1715 София, ж.к. "Младост 4", бл. 440 А, партер, тел. 02 4461845, 0888 277 070 email: office@ac-bg.com
Адрес за кореспонденция:
1715 София, ж.к. "Младост 4", бл. 440 А, тел. 02 4461845, email: office@ac-bg.com