Алфа-консулт Б

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-154-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алфа-консулт Б" ЕООД
ЕИК:
201151249
Лице с представителна власт:
Денчо Иванов Балев
Седалище:
1408, гр. София, ул. "Петко Каравелов", бл.20, вх. Г, ет. 6, ап. 71
Адрес на управление:
1408, гр. София, ул. "Петко Каравелов", бл.20, вх. Г, ет. 6, ап. 71, тел. 0888 334 948, e-mail: balev.dencho@gmail.com