Джи енд Би Дифенс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-153-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Джи енд Би Дифенс" ЕООД
ЕИК:
203704766
Лице с представителна власт:
Стоян Стоянов Петков
Седалище:
1330 София, бул. "Никола Мушанов", бл. 31А
Адрес на управление:
1330 София, бул. "Никола Мушанов", бл. 31А, тел. 0897092723, email: office.gb.defence@gmail.com