ЕнерСис

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-161-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕнерСис" АД
ЕИК:
835014882
Лице с представителна власт:
Аниело Петило
Седалище:
7700 гр. Търговище, Индустриална зона
Адрес на управление:
7700 гр. Търговище, Индустриална зона; тел. 0601 68222; факс 0601 66514; e-mail: daniela.stoyanova@bg.enersys.com