Интел хели

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-150-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Интел хели" ЕООД
ЕИК:
201354986
Лице с представителна власт:
Динко Спасов Иванов
Седалище:
1111 София, ж.к. "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" №11, ет.4, ап.14
Адрес на управление:
1111 София, ж.к. "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" №11, ет.4, ап.14, тел. 0889270077, email: dinko_ivanov@hotmail.com