КРИС-Р

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-121-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КРИС-Р" ЕООД
ЕИК:
104606078
Лице с представителна власт:
Румен Божанков Божанков
Седалище:
5100 Горна Оряховица, бул. "Македония" №9А
Адрес на управление:
5100 Горна Оряховица, бул. "Македония" №9А, тел. 061826171, 0888210866; email: info@kris-r.com