ОМЗ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-148-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ОМЗ" ООД
ЕИК:
831641688
Лице с представителна власт:
Йордан Николов Христов
Седалище:
1360, гр. София, ул. "Адам Мицкевич", № 4
Адрес на управление:
1360, гр. София, ул. "Адам Мицкевич", № 4; тел. 02 9251183, факс 02 9251164; email: office@omz.bg "