Оптикоелектрон груп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-145-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Оптикоелектрон груп" АД
ЕИК:
112127533
Лице с представителна власт:
Иван Луков Гарчев, Никодим Георгиев Казанджиев, заедно и поотделно
Седалище:
4500 Панагюрище, Индустриален парк "Оптикоелектрон"
Адрес на управление:
4500, гр. Панагюрище, Индустриален парк "Оптикоелектрон", тел. 0357 6 22 54, факс 0357 41 15; e-mail: oeg@opticoel.com; www.oe-group.org