Сема груп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-131-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Сема груп" ЕООД
ЕИК:
831187157
Лице с представителна власт:
Пламен Димитров Динев
Седалище:
1113 София, район "Изгрев", кв. "Изток", ул. "Тодор Стоянов", № 13, бл. 218
Адрес на управление:
1504, гр. София, бул. 'Княз Дондуков", № 78; тел. 02 9441301, 0888595944; e-mail: semagroup@mail.bg