ТИ ЕН ТИ ЕНТЕРПРАЙЗ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-155-5 / 02.12.2015
 • Валиден от
  02.12.2015
 • Валиден до
  02.12.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТИ ЕН ТИ ЕНТЕРПРАЙЗ" ЕООД
ЕИК:
203436695
Лице с представителна власт:
Иван Димов Иванов
Седалище:
1142 София, бул. "Васил Левски" №60, ет.2, ап.9
Адрес на управление:
1142 София, бул. "Васил Левски" №60, ет.2, ап.9, тел. 0876 49 89 88; email: tntenterprise@abv.bg