АММГ Експорт Импорт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-169-5 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.01.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АММГ Експорт Импорт" ЕООД
ЕИК:
203364491
Лице с представителна власт:
Марио Красимиров Граченов
Седалище:
2770 гр. Банско, ул."Дунав"№17
Адрес на управление:
2770 гр. Банско, ул."Дунав"№17, тел. 0899111118, 0888113113, email: ammg_ltd@yahoo.com