Барета трейдинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-181-5 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.01.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Барета трейдинг" ЕООД
ЕИК:
202167886
Лице с представителна власт:
Иван Василев Янчев
Седалище:
1797, гр. София, ул. "Г.М. Димитров", № 51
Адрес на управление:
1797, гр. София, ул. "Г.М. Димитров", № 51; тел. 02 976 60 19; факс 02 971 02 14; e-mail: office@beretaguns.com
Адрес за кореспонденция:
2129 с.Равно поле, общ. Елин Пелин, Индустриална зона "Верила", ет.5