Видрон

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-157-5 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.01.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Видрон" ЕООД
ЕИК:
203438447
Лице с представителна власт:
Георги Кирилов Иванов
Седалище:
"1715 гр. София, ж.л. ""Младост 4"", бл. 411, вход 5, ап. 18 "
Адрес на управление:
1715 гр. София, ж.л. "Младост 4", бл. 411, вход 5, ап. 18, тел. 0878320433, e-mail: givanov357@yahoo.com