Гънс.БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-182-5 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.01.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Гънс.БГ" ЕООД
ЕИК:
121260597
Лице с представителна власт:
Иван Василев Янчев
Седалище:
1680, гр. София, кв. "Борово", ул. "Ястребец", № 9, бл. 4, ап. 6
Адрес на управление:
1680, гр. София, кв. "Борово", ул. "Ястребец", № 9, бл. 4, ап. 6, тел. 02 976 60 18, факс 02 971 02 14, email: daniela@beretaguns.com
Адрес за кореспонденция:
2129 с.Равно поле, общ. Елин Пелин, Индустриална зона "Верила", ет.5