ЕЛТА-Р

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  "11.00-593-5 / 20.10.2014 г. Изм.№1 / 27.01.2016 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.10.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕЛТА-Р" ООД
ЕИК:
203826414
Лице с представителна власт:
Атанас Пенчев Ченкин, Борис Мирчев Лазаров, поотделно
Седалище:
1345, гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш", № 2;
Адрес на управление:
1345, гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш", № 2; тел. 02 812 29 00, 02 812 29 99; факс 02 821 13 80; e-mail: office@elta.bg; www.elta.bg