Тетраком-2

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-174-5 / 27.01.2016
 • Валиден от
  27.01.2016
 • Валиден до
  27.01.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Тетраком-2" ЕООД
ЕИК:
201741659
Лице с представителна власт:
Валентин Николов Манов
Седалище:
2700 гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 57, ет. 5, ап. 2
Адрес на управление:
2700 гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 57, ет. 5, ап. 2, тел./факс 073 8842 78, email: tetrakom_bg@yahoo.com