Балкантел

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-7-5 изм. № 1 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  21.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Балкантел" ООД
ЕИК:
831168299
Лице с представителна власт:
Никола Христов Дурчев и Христо Николов Дурчев - заедно и поотделно
Седалище:
1618 гр. София, район "Витоша", "Братя Бъкстон", № 68, Бизнес сграда
Адрес на управление:
1618 гр. София, район "Витоша", "Братя Бъкстон", № 68, Бизнес сграда, тел. 02 955 93 03, факс: 02 955 91 89, email: mail@balkantel.net