Елметинженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-23-5 / 24.02.2016
 • Валиден от
  24.02.2016
 • Валиден до
  24.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Елметинженеринг" АД
ЕИК:
831901933
Лице с представителна власт:
Ленко Райков Ранков
Седалище:
1412 гр. София, район "Лозенец", ул. "Попово", № 10-12
Адрес на управление:
1421 гр. София, район "Лозенец", ул. "Попово", № 10-12; тел. 02 866 03 03; email: elmetbg@gmail.com