Снабдяване и търговия – МО

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-10-5 / 24.02.2016
 • Валиден от
  24.02.2016
 • Валиден до
  24.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Снабдяване и търговия – МО" ЕООД
ЕИК:
129004631
Лице с представителна власт:
Хранимир Борисов Генчев
Седалище:
1000 гр. София, район "Оборище", ул. "Искър", № 8, ет. 5
Адрес на управление:
1000 гр. София, район "Оборище", ул. "Искър", № 8, ет. 5, тел. 02 980 22 14 , факс: 02 9870131, email: stmo@stmo.bg